nivåer av bevis for voksne og barn kreft behandlingsstudier (pdqто): behandling [] ig av studiedesign

De ulike typer studiedesign er beskrevet nedenfor i synkende rekkefølge av styrke

Den randomiserte, dobbelt-blindet kontrollert klinisk studie (1i) er gullstandarden for studiedesign. For å oppnå dette rangering, må undersøkelsen tildeling bli blindet til legen både før og etter randomisering og behandlingen tildeling finner sted. Denne utformingen gir beskyttelse mot tildeling skjevhet av utprøver og fra skjevhet i vurderingen av resultatene av både etterforsker og pasienten. Dessverre kan de fleste kliniske studier i onkologi ikke være dobbelt-blindet etter behandling tildeling fordi prosedyrer eller toksiske effekter ofte variere betydelig mellom studie bevilgninger på måter som er opplagt for både helsepersonell og pasienten. I de fleste tilfeller, men bør det være mulig å blinde undersøkeren og pasienten før randomiseringen er foretatt. Hvis blinding av terapien leverte ikke kan oppnås, er en rangering av 1ii tildelt.

Meta-analyser av randomiserte studier tilbyr en kvantitativ syntese av tidligere gjennomførte studier. Styrken av bevis fra en meta-analyse er basert på kvaliteten på gjennomføringen av enkeltstudier. Videre kan meta-analyser forstørre små systematiske feil i enkeltstudier. En studie som sammenligner resultatene av enkelt store randomiserte studier for de av meta-analyser av mindre studier publisert tidligere på de samme temaene viste bare rettferdig avtale (kappa statistikk = 0,35). Resultatene av de store randomiserte kontrollerte studier ble ikke spådd nøyaktig ved meta-analyse 35% av tiden. [1, 2] Meta-analyser utført av forskjellige etterforskere for å ta opp samme kliniske problemet kan nå motstridende konklusjoner. [2] Derfor meta-analyser av randomiserte studier er plassert i den samme kategori av styrken av bevis som er randomiserte studier, og ikke på et høyere nivå.

Delsett analyser av randomiserte studier er gjenstand for feil som ligger i mangfoldet (dvs. statistisk signifikante resultater som kan forventes som følge av tilfeldig variasjon av målte effekter i flere undergrupper). Derfor analyserer undergruppe representerer ikke den samme styrken av bevis som den generelle analyse av en randomisert studie som designet mindre eksplisitte potensielle hypoteser er laget for det analyserte undergruppe. Ellers bør undergruppeanalyser plasseres i neste lavere kategori av studiedesign (ikke-randomisert kontrollerte kliniske studier).

Denne kategorien inkluderer studier der behandlingen tildeling ble gjort av fødselsdato, diagram antall, dag klinikk avtale, seng tilgjengelighet, eller noen annen strategi som ville gjøre tildeling kjent til etterforsker før informert samtykke er innhentet fra pasienten. En ubalanse kan oppstå i behandlingsfordelingen under slike omstendigheter. For de ovennevnte grunner, analyser undergruppe innenfor randomiserte studier ofte faller i denne kategorien av bevis.

Disse kliniske erfaringer er den svakeste formen for studiedesign, men de kan være den eneste tilgjengelige eller praktisk informasjon til støtte for en terapeutisk strategi, spesielt når det gjelder sjeldne sykdommer eller når utviklingen av behandlingen forut for den vanlige bruken av randomiserte studiedesign i medisinsk praksis. De kan også gi den eneste praktiske design når behandlinger i studiearmene er radikalt annerledes (f.eks amputasjon vs. lem-sparsom kirurgi). Likevel gjør disse erfaringene ikke har interne kontroller, og må derfor se til utenfor opplevelser for sammenligning. Dette reiser alltid spørsmål om pasientens valg og sammenlignbarhet med andre bestander. For av generalizability til andre populasjoner er populasjonsbasert serie, nonpopulation-basert, men sammenhengende serie, og nonconsecutive tilfeller.

Denne komplementære og alternativ medisin (CAM) Sammendrag informasjon gir en oversikt over bruken av hydrazinsulfat som en behandling for mennesker med kreft. Oversikten inneholder en kort historie hydrazinsulfat forskning, resultater fra kliniske studier, og mulige bivirkninger av hydrazin sulfate bruk; Dette sammendraget inneholder følgende nøkkel informasjons; Hydrazinsulfat er et kjemikalie som har blitt studert som en behandling for kreft og som en behandling for kroppen wasting (dvs. kakeksi) …

Denne informasjonen er produsert og levert av Nationa; Cance; Institute (). Informasjonen i dette emnet kan ha endret seg siden den ble skrevet. For den mest oppdaterte informasjonen, ta kontakt med Nationa; Cance; Institute via Internett nettsted på http: /; cancer.gov eller ring 1-800-4-kreft.

 Offentlig informasjon fra National Cancer Institute