nitazoxanide (oralt) riktig bruk

dosering

Tapte Dose

Dosen av denne medisinen vil være forskjellig for forskjellige pasienter. Følg legens ordre eller instruksjonene på etiketten. Følgende informasjon omfatter bare den gjennomsnittlige doser av denne medisinen. Hvis dosen din er annerledes, ikke endre det med mindre legen din sier at du skal gjøre det.

Mengden av medisin som du tar avhenger av styrken på medisinen. Også antall doser man tar hver dag, tiden tillatt mellom dosene, og hvor lang tid man ta legemidlet avhenger av medisinsk problem som man bruker medisin.

Det er viktig å ta nitazoxanide med mat.

Det er svært viktig å riste miksturen for av medisinen godt før måling hver dose.

For miksturen doseringsform: Bruk en spesielt merket måle sprøyte eller skje til å måle hver dose nøyaktig. Gjennomsnittlig husholdning teskje kan ikke holde riktig mengde væske.

Hvis du glemmer en dose av denne medisinen, ta den så snart som mulig. Men hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke doble doser.

Lagring

Oppbevar medisin i en lukket beholder ved romtemperatur, vekk fra varme, fuktighet og direkte lys. Hold fryser.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Ikke oppbevar utdatert medisin eller medisin ikke lenger er nødvendig.

Spør helsepersonell om hvordan du bør kvitte deg med noen form for medisin du ikke bruker.

Suspensjonen kan bli lagret i 7 dager. Ubrukt suspensjon må kastes etter 7 dager.