munn og svelg produkter

 
Aktuelt munn og svelg produkter inkluderer agenter som soppmidler, antiseptiske midler, hoste suppressants og spytt substitutter. De brukes til å behandle tilstander i munn og svelg som trøske, tørr munn, sår hals og tickly hoste.

Medisinske forhold knyttet til munn og svelg produkter