Motrin: bruker, dosering, bivirkninger

Hva er Motrin?

Motrin brukes til å redusere feber og behandle smerte eller betennelse forårsaket av mange forhold som hodepine, tannpine, ryggsmerter, leddgikt, menstruasjonssmerter, eller mindre skader.

Motrin brukes hos voksne og barn som er minst 6 måneder gammel.

Motrin kan øke risikoen for dødelig hjerteinfarkt eller hjerneslag, spesielt hvis du bruker den langsiktige eller ta høye doser, eller hvis du har hjertesykdom. Bruk ikke dette legemidlet like før eller etter hjerte bypass operasjon (coronary artery bypass graft, eller CABG).

Viktig informasjon

Motrin kan også forårsake mage eller intestinal blødning, som kan være dødelig. Disse forholdene kan oppstå uten forvarsel mens du bruker ibuprofen, spesielt i eldre voksne.

Motrin kan øke risikoen for dødelig hjerteinfarkt eller hjerneslag, spesielt hvis du bruker den langsiktige eller ta høye doser, eller hvis du har hjertesykdom. Selv mennesker uten hjertesykdom eller risikofaktorer kan ha et hjerneslag eller hjerteinfarkt mens du tar denne medisinen.

Bruk ikke dette legemidlet like før eller etter hjerte bypass operasjon (coronary artery bypass graft, eller CABG).

Motrin kan også forårsake mage eller intestinal blødning, som kan være dødelig. Disse forholdene kan oppstå uten forvarsel mens du bruker ibuprofen, spesielt i eldre voksne.

Før du tar denne medisinen

Du bør ikke bruke Motrin hvis du er allergisk overfor ibuprofen, eller hvis du har hatt et astmaanfall eller alvorlig allergisk reaksjon etter å ha tatt acetylsalisylsyre eller NSAID.

Spør lege eller apotek dersom det er trygt for deg å ta Motrin hvis du har

hjertesykdom, høyt blodtrykk, høyt kolesterol, diabetes, eller hvis du røyker

en historie med hjerteinfarkt, slag eller blodpropp

en historie med magesår eller blødning

astma

lever- eller nyresykdom

væskeretensjon; eller

en bindevevssykdom som Marfans syndrom, Sjøgrens syndrom, eller lupus.

Tar Motrin i løpet av de siste 3 månedene av svangerskapet kan skade det ufødte barnet. Ikke bruk ibuprofen uten legens råd hvis du er gravid.

Det er ikke kjent om ibuprofen går over i morsmelk eller om det kan skade en pleie baby. Ikke bruk denne medisinen uten legens råd hvis du er bryst-mate en baby.

Ikke gi Motrin til et barn yngre enn 2 år gammel uten råd fra en lege.

Bruk Motrin nøyaktig som anvist på etiketten, eller som foreskrevet av legen din. Må ikke brukes i større mengder eller lenger enn anbefalt. Bruk den laveste dosen som er effektiv i behandling av din tilstand.

Ikke ta mer enn anbefalt dose. En ibuprofen overdose kan skade magen eller tarmen. Den maksimale mengden av ibuprofen for voksne er 800 milligram per dose eller 3200 mg per dag (4 maksimale doser). Bruk bare den minste mengden av ibuprofen som trengs for å få lindring fra smerte, hevelse, eller feber.

Et barns dose av ibuprofen er basert på alder og vekten av barnet. Følg nøye doseringsanvisningen som følger med barne Motrin for alder og vekt på barnet. Spør lege eller apotek hvis du har spørsmål.

Ta Motrin med mat eller melk for å minske magesyke.

Rist mikstur (flytende) vel like før du måle en dose. Mål flytende medisin med doseringssprøyte eller med en spesiell dose-måleskje eller medisin kopp. Hvis du ikke har en dose-måleapparat, spør på apoteket for en.

Den Motrin tyggetablett må tygges før du svelger den.

Hvis du bruker denne medisinen langsiktig, må du kanskje hyppige medisinske tester.

Hvordan bør jeg ta Motrin?

Oppbevar ved romtemperatur unna fuktighet og varme. Ikke la flytende medisin å fryse.

Les alle pasientopplysninger, medisinering guider, og instruksjonene som leveres til deg. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du har noen spørsmål.

Siden Motrin brukes når det er nødvendig, kan du ikke være på en doseringsplan. Hvis du er på en tidsplan, bruker den glemte dosen så snart du husker det. Hopp over den glemte dosen hvis det er nesten tid for neste planlagte dose. Ikke bruk ekstra medisin for å gjøre opp ubesvarte dose.

 Overdose symptomer kan være kvalme, oppkast, magesmerter, tretthet, svart eller blodig avføring, hoste opp blod, grunne pust, besvimelse, eller koma.

Unngå å drikke alkohol. Det kan øke risikoen for mage blødning.

Unngå å ta aspirin mens du tar Motrin.

Unngå å ta Motrin dersom du tar aspirin for å forebygge hjerneslag eller hjerteinfarkt. Ibuprofen kan gjøre aspirin mindre effektiv i å beskytte hjertet og blodårene. Hvis du må bruke både medisiner, ta Motrin minst 8 timer før eller 30 minutter etter at du tar acetylsalisylsyre (ikke-enteric coated form).

Spør lege eller apotek før du bruker noen kalde, allergi, eller smerte medisin. Mange medisiner tilgjengelig over disk inneholder acetylsalisylsyre eller andre legemidler som ligner på ibuprofen. Tar visse produkter sammen kan føre til at du får for mye av denne type medisin. Kontroller etiketten for å se om en medisin inneholder acetylsalisylsyre, ibuprofen, ketoprofen eller naproxen.

Få nødstilfelle medisinsk hjelp hvis du har tegn på en allergisk reaksjon på Motrin: nysing, rennende eller tett nese; hvesing eller problemer med å puste; utslett; hevelser i ansiktet, lepper, tunge eller svelg.

Få nødstilfelle medisinsk hjelp hvis du har tegn på et hjerteinfarkt eller hjerneslag: brystsmerter sprer seg til kjeven eller skulder, plutselig nummenhet eller svakhet på den ene siden av kroppen, sløret tale, følelse kortpustet.

Slutt å bruke Motrin og ringe legen med en gang hvis du har

endringer i synet

Hva skjer hvis jeg glemmer en dose?

kortpustethet (selv med mild anstrengelse)

Hva skjer hvis jeg overdose?

hevelse eller rask vektøkning

første tegn på noen hudutslett, uansett hvor mild

Hva bør jeg unngå mens du tar Motrin?

tegn til mage blødning – blodig eller vente avføring, hoste opp blod eller oppkast som ser ut som kaffegrut

leverproblemer – kvalme, smerter øverst i magen, kløe, sliten følelse, influensalignende symptomer, tap av matlyst, mørk urin, leire-farget avføring, gulsott (gulfarging av hud eller øyne)

nyreproblemer – lite eller ingen vannlating, smertefull eller vanskelig vannlating, hevelse i føttene eller ankler, trøtt eller kortpustet

Motrin bivirkninger

lavt antall røde blodceller (anemi) – blek hud, følelse ør eller kortpustet, rask puls, problemer med konsentrasjon; eller

alvorlig hudreaksjon – feber, sår hals, hevelse i ansiktet eller tungen, svie i øynene, smerte i huden etterfulgt av en rød eller lilla utslett som sprer (spesielt i ansiktet eller overkroppen) og årsaker blemmer og avskalling.

Vanlige Motrin bivirkninger kan omfatte

urolig mage, mild halsbrann, kvalme, oppkast

oppblåsthet, gass, diaré, forstoppelse

svimmelhet, hodepine, nervøsitet

mild kløe eller utslett; eller

ringing i ørene.

Dette er ikke en komplett liste over bivirkninger og andre kan forekomme. Ring legen din for medisinske råd om bivirkninger. Du kan rapportere bivirkninger til regjeringen ved stats 1088.

Spør legen din før du bruker Motrin hvis du tar et antidepressivum som citalopram, escitalopram, fluoksetin (Prozac), fluvoksamin, paroksetin, sertralin (Zoloft), trazodon, eller vilazodone. Tar noen av disse legemidlene med et NSAID kan forårsake at du blåmerke eller lett blø.

Spør lege eller apotek dersom det er trygt for deg å bruke Motrin hvis du også bruker noen av følgende legemidler

litium

metotreksat

en blod tynnere (warfarin, Coumadin, Jantoven)

hjerte eller blodtrykk medisiner, inkludert en vanndrivende eller “vann pille”; eller

steroid medisin (for eksempel prednison).

Denne listen er ikke komplett. Andre medikamenter kan interagere med ibuprofen, inkludert reseptbelagte og over-the-counter medisiner, vitaminer og urteprodukter. Ikke alle mulige interaksjoner er nevnt i denne medisinen guide.

17.03.2015-09-23, 07:32:36.

Tilgjengelighet Rx / OTC Rx og / eller OTC

Graviditet Kategori Multiple Risk avhenger av bruken

CSA Schedule N Ikke et kontrollert stoff

Hvilke andre legemidler vil påvirke Motrin?

Godkjenning Historie Kalender Drug historie i regjeringen

Tilbake smerte tramadol, naproxen, Cymbalta, aspirin, ibuprofen, diklofenak

Motrin (ibuprofen)

Kronisk myofascial smerte naproxen, ibuprofen, amitriptylin, Aleve, Advil, Elavil

Periode Pain naproxen, ibuprofen, diklofenak, Celebrex, Voltaren, Aleve

Artrose prednison, naproxen, Cymbalta, aspirin, ibuprofen, meloksikam