mitotiske inhibitorer

 
Mitotiske hemmere er stoffer som stammer fra naturlige plantekilder. De hemmer celledeling eller mitose, hvor en enkelt celle deler seg i to genetisk identiske datterceller. Mitotiske inhibitorer binder seg til tubulin og hemme sin polymerisasjon til mikrotubuli. Mikrotubuli er strukturer som er ansvarlige for å trekke cellen fra hverandre når den deler .; Mitotiske inhibitorer påvirke kreftcellene mer enn normale celler fordi kreftceller dele (mitotisk celledeling) raskere derfor er mer utsatt for mitotisk inhibering.

Forskjellige mitotiske inhibitorer anvendes for å behandle visse typer av kreftformer, slik som leukemi, lymfom, brystkreft, lungekreft og andre typer kreft.

Medisinske tilstander forbundet med mitotiske inhibitorer