mitotane (oralt) riktig bruk

dosering

Tapte Dose

Legemidler som brukes til å behandle kreft er veldig sterk og kan ha mange bivirkninger. Før du mottar denne medisinen, sørg for at du forstår alle risikoer og fordeler. Det er viktig for deg å jobbe tett med legen din under behandlingen.

Ta mitotane bare som anvist av legen din. Ikke ta mer eller mindre av det, ikke ta det oftere, og ikke ta det for en lengre tid enn legen bestilt.

Ikke slutt å ta denne medisinen uten først å sjekke med legen din. For å gjøre dette kan øke sjansen for uønskede effekter.

Svelg tabletten hel. Ikke knuse, brekke, eller tygge den. Dersom kontakt med delte eller knuste tabletter skjer, vask hendene umiddelbart.

Dosen av denne medisinen vil være forskjellig for forskjellige pasienter. Følg legens ordre eller instruksjonene på etiketten. Følgende informasjon omfatter bare den gjennomsnittlige doser av denne medisinen. Hvis dosen din er annerledes, ikke endre det med mindre legen din sier at du skal gjøre det.

Mengden av medisin som du tar avhenger av styrken på medisinen. Også antall doser man tar hver dag, tiden tillatt mellom dosene, og hvor lang tid man ta legemidlet avhenger av medisinsk problem som man bruker medisin.

Lagring

Hvis du glemmer en dose av denne medisinen, ta den så snart som mulig. Men hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke doble doser.

Oppbevar medisin i en lukket beholder ved romtemperatur, vekk fra varme, fuktighet og direkte lys. Hold fryser.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Ikke oppbevar utdatert medisin eller medisin ikke lenger er nødvendig.

Spør helsepersonell om hvordan du bør kvitte deg med noen form for medisin du ikke bruker.