migrene behandling: kan antidepressiva hjelpe?

Enkelte antidepressiva kan bidra til å redusere hyppigheten og alvorlighetsgraden av enkelte typer hodepine, inkludert migrene. Du trenger ikke å være deprimert til å dra nytte av disse stoffene.

Trisykliske antidepressiva som amitriptylin, er mest effektive og sannsynlig arbeid ved å påvirke nivået av serotonin og andre kjemikalier i hjernen. Det er lite som tyder på at andre klasser av antidepressiva, slik som selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) og serotonin og noradrenalin reopptakshemmere (SNRI), er effektive for migrene forebygging.

Bivirkninger av antidepressiva variere fra en medisin til en annen og fra person til person. Bivirkninger kan være vektøkning, tretthet, forstoppelse og munntørrhet. Slike bivirkninger kan gjøre det vanskelig å feste med behandling.

Hvis medisinen ikke ut til å virke eller forårsaker plagsomme bivirkninger, snakk med legen din. Ikke slutt å ta en foreskrevet medisiner uten å snakke med legen din først.

Med

gå til legen din