metyrapone (oralt) riktig bruk

dosering

Tapte Dose

Metyrapone kan gi kvalme og oppkast, spesielt dersom det tas i større doser. Tar hver dose med mat eller melk eller umiddelbart etter spising kan minske denne effekten.

Før du har noen medisinske tester, forteller ansvarshavende lege om at du tar dette legemidlet. Resultatene av noen tester kan bli berørt av dette legemidlet.

Dosen av denne medisinen vil være forskjellig for forskjellige pasienter. Følg legens ordre eller instruksjonene på etiketten. Følgende informasjon omfatter bare den gjennomsnittlige doser av denne medisinen. Hvis dosen din er annerledes, ikke endre det med mindre legen din sier at du skal gjøre det.

Mengden av medisin som du tar avhenger av styrken på medisinen. Også antall doser man tar hver dag, tiden tillatt mellom dosene, og hvor lang tid man ta legemidlet avhenger av medisinsk problem som man bruker medisin.

Hvis du glemmer en dose av denne medisinen, ta den så snart som mulig. Men hvis det er nesten tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og gå tilbake til din vanlige doseringsplan. Ikke doble doser.

Hvis du tar metyrapone for en testprosedyre, og du går glipp av en dose, ta kontakt med din lege. Mangler doser eller ta dem på feil tidsplan kan forårsake falske testresultater.

Lagring

Oppbevar medisin i en lukket beholder ved romtemperatur, vekk fra varme, fuktighet og direkte lys. Hold fryser.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Ikke oppbevar utdatert medisin eller medisin ikke lenger er nødvendig.