meningokokkvaksine, difteri konjugat (intramuskulært) beskrivelse og merkenavn

Meningokokk difteri konjugatvaksine er et aktivt immuniserende middel som brukes for å hindre smitte av visse grupper av meningokokkbakterier. Vaksinen virker ved å forårsake kroppen til å produsere sin egen beskyttelse (antistoffer) mot sykdommen.

Følgende informasjon gjelder bare for meningokokkvaksine som brukes for meningokokkbakterier gruppe A, C, Y og W-135. Disse gruppene forårsaker nesten alle av hjernehinnebetennelse tilfeller i USA Vaksinen vil ikke beskytte mot infeksjon forårsaket av andre meningokokkbakterier grupper, så som gruppe B.

Meningokokkinfeksjon kan føre til livstruende sykdommer, som for eksempel hjernehinnebetennelse, noe som påvirker hjernen, og meningococcemia, noe som påvirker blodet. Noen personer med hjernehinnebetennelse og / eller meningococcemia kan også dø. Frekvensen av disse sykdommene topp i ungdomsårene og tidlig voksen alder og er mer sannsynlig hos personer med visse sykdommer eller tilstander som gjør dem mer utsatt for en meningokokkinfeksjon eller mer sannsynlig å utvikle alvorlige problemer fra en meningokokkinfeksjon.

Immunisering mot meningokokksykdom er anbefalt for personer 9 måneder til 55 år som står i fare for å få sykdommen fordi

Vaksinen skal administreres av eller under tilsyn av lege.

Pulver til Oppheng; Suspension

Dette produktet er tilgjengelig i følgende dosering former