intradiscal elektroterapi (I–)

Intradiscal elektroterapi (I–) er en minimal invasiv behandling fo; Chroni; lav ryggsmerter forårsaket av en spinal plate problem. Ved hjelp av “live” X-ray Tenk deg; (Gjennomlysning), en lege setter inn en hul nål som inneholder en fleksibel kar; (Kateter) og varmeelement inn i ryggplaten. Kateteret er positione; i en sirkel i det ytre laget (ringrom) av skiven, og blir deretter langsomt oppvarmet. Tungindustri; er ment å ødelegge nervefibrene og seig platen vev, selfangst en; små rifter.

Antibiotika, enten gitt i en vene (intravenøs) o; injisert i skiven, blir brukt for å forhindre en plate infeksjon.

Mulige risikoer inkluderer nerveskader, dis; skade, og platen infeksjon.

Det er ingen bevis for at denne behandlingen virker, og de fleste eksperter anbefaler det ikke. Hvis du vurderer I–, være sikker på at du er en god candidat; for fremgangsmåten, og at legen gjør prosedyren er vel traine; og opplevd. Hvis du er usikker på om I– er riktig for yo; vurdere å få; ny mening.

William H. Blahd, Jr, MD, FACEP – Emergency Medicin; Robert B. Keller, MD – Ortopedi

9 september 2014