ikke-steroide antiinflammatoriske midler

 
Alle ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDs) er forskjellig i struktur, men de har alle lignende antipyretisk, anti-inflammatorisk og smertestillende egenskaper.

NSAID virker ved å blokkere den cyklooksygenase (COX) enzymet, så hemme produksjonen av prostaglandiner og tromboksaner, som er produsert som en del av den inflammatoriske respons.

Det finnes to typer av COX enzymer, COX-1 og COX-2. COX-1 er uttrykt i de fleste vev, inkludert blodplater. COX-2 fremkalles i inflammatoriske celler når de aktiveres og de primære inflammatoriske cytokiner (interleukin-1 og tumornekrosefaktor alfa). COX-2-enzymet er ansvarlig for produksjon av mediatorer av inflammasjon. De fleste NSAIDs er hemmere av begge isoenzymer. Den anti-inflammatoriske virkning av NSAIDs er hovedsakelig på grunn av inhibering av COX-2, og deres uønskede bivirkninger i stor grad på grunn av inhibering av COX-1.

Det kan være stor variasjon i individuell respons og toleranse for ulike NSAIDs.

Medisinske tilstander assosiert med ikke-steroide anti-inflammatoriske midler