hypertrofisk kardiomyopati typer – emneoversikt

Hypertrofisk kardiomyopati er en genetisk sykdom der hjertemuskelen vokser unormalt, noe som gjør at hjertemuskelen tykkere. Hypertrofisk kardiomyopati er beskrevet som enten obstruktiv eller obstruktiv.

Ikke-obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati. Hjertemuskelen er unormalt tykk, men ikke i den grad at noen del av den folkemengder de nedre hjertekamrene (ventriklene). Jo tykkere muskel rett og slett ikke kan slappe av ordentlig. Dette betyr at mindre blod kan komme inn i kamrene og mindre blod sirkuleres til kroppen. Dessuten kan unormal hjerterytme utvikle. De fleste mennesker med hypertrofisk kardiomyopati har denne type; Obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati. Deler av hjertemuskelen bli så tykke at de buler ut i de nedre hjertekamrene (ventrikler). Blokkert blodgjennomstrømning og mindre og mindre effektiv ventriklene resultat, spesielt under trening, når hjertet har mindre tid til å slappe av og fyll. Fortykket hjertemuskel kan også forstyrre hvordan hjerteklaffene åpne og lukke, spesielt mitralklaffen, som deler venstre øvre kammer (atrium) fra venstre ventrikkel.