hydranencephaly

importan; Det er mulig at den viktigste tittelen på rapporten Hydranencephaly er ikke navnet du forventet. Vennligst sjekk synonymer liste for å finne alternative navn (r) og uorden underavdeling (er) som omfattes av denne rapporten.

Hydranencephaly er et sentralnervesystemet forstyrrelse karakterisert ved et utvidet hode og nevrologiske underskudd. Den eksakte årsaken til Hydranencephaly er ikke kjent. Denne ekstremt sjelden form for Hydrocephalus innebærer fravær av deler av hjernen. Resultater av nevrologisk undersøkelse hos nyfødte kan være normal eller unormal. Hodet vanligvis vises forstørret ved fødselen. Synshemning, mangel på vekst og intellektuell underskudd er symptomatisk for denne lidelsen.

March of Dimes fødselsskader foundatio; 1275 Mamaroneck Avenu; White Plains, NY 1060; Tlf: (914) 997-448; Fax: (914) 997-476; Tlf: (888) 663-463; E-post: Askus @ marchofdime; Internett: http: //www.marchofdime; Ar; 1825 K Street NW, Suite 120; Washington, DC 2000; Tlf: (202) 534-370; Fax: (202) 534-373; Tlf: (800) 433-525; TDD: (817) 277-055; E-post: info @ thear; Internett: http: //www.thear; National Hydrocephalus foundatio; 12413 Centralia Rd; Lakewood, CA 90715-165; OSS; Tlf: (562) 924-666; Fax: (562) 924-666; Tlf: (888) 857-343; E-post: NHF @ earthlin; Internett: http: //www.nhfonlin; Barns hjernesykdommer foundatio; 350 Parnassus Avenu; Suite 90; San Francisco, CA 9411; OSS; Tlf: (415) 665-300; Fax: (415) 665-300; E-post: jrider6022 @ ao; Hydrocephalus Associatio; 4340 East West Highway Ste 95; Bethesda, MD 2081; OSS; Tlf: (301) 202-381; Fax: (301) 202-381; Tlf: (888) 598-378; E-post: info @ hydroasso; Internett: http: //www.hydroasso; NIH / National Institute of nevrologiske lidelser og Strok; P.O. Boks 580; Bethesda, MD 2082; Tlf: (301) 496-575; Fax: (301) 402-218; Tlf: (800) 352-942; TDD: (301) 468-598; Internett: http://www.ninds.nih.gov; Genetiske og sjeldne sykdommer (Gard) Informasjon Cente; PO Box 812; Gaithersburg, MD 20898-812; Tlf: (301) 251-492; Fax: (301) 251-491; Tlf: (888) 205-231; TDD: (888) 205-322; Internett: http://rarediseases.info.nih.gov/GARD; International Hydranencephaly Support Grou; 11 634 203-Stree; Maple Ridge BC, V2X 4T; Canad; Tel: 604459869; E-post: angelbearmom@shaw.c; Internett: http: //www.hydranencephaly

Dette er et utdrag fra en rapport fra National Organization for sjeldne diagnoser (NORD). En kopi av den fullstendige rapporten kan lastes ned gratis fra NORD nettsiden for registrerte brukere. Hele rapporten inneholder tilleggsinformasjon, inkludert symptomer, årsaker, berørte befolkningen, relaterte lidelser, standard og investigational behandling (hvis tilgjengelig), og referanser fra medisinsk litteratur. For en fulltekstversjon av dette emnet, kan du gå til www.rarediseases og klikk på Rare Disease Database under “Rare Disease Information”.

Informasjonen som er gitt i denne rapporten er ikke ment for diagnostiske formål. Det er gitt kun for informasjonsformål. NORD anbefaler at berørte enkeltpersoner søke råd eller veiledning av sine egne personlige leger.

Det er mulig at tittelen på dette emnet er ikke navnet du valgte. Vennligst sjekk synonymer liste for å finne alternative navn (e) og Disorder Subdivision (e) som omfattes av denne rapporten

Denne sykdommen inngang er basert på medisinsk informasjon som er tilgjengelig gjennom det tidspunkt ved enden av emnet. Siden NORDs ressursene er begrenset, er det ikke mulig å holde hver oppføring i den sjeldne sykdommen Database helt oppdatert og nøyaktig. Ta kontakt med etatene oppført i Resources for den mest oppdaterte informasjonen om denne lidelsen.

For ytterligere informasjon og hjelp om sjeldne lidelser, vennligst kontakt National Organization for sjeldne diagnoser ved postboks Box 1968, Danbury, CT 06813-1968, telefon (203) 744-0100, nettsted www.rarediseases eller e-post foreldreløs @ rarediseases

Sist oppdatert: 8/7/200; Copyright 1987, 1989, 1999, 2007 National Organization for sjeldne funksjonshemninger, Inc.

 fra National Organization for sjeldne diagnoser

Hydroanencephaly

Ingen