hiv og fanger infeksjoner fra dine kjæledyr: forebygging tips

Ja. De fleste mennesker med humant immunsviktvirus (HIV) kan og bør holde sine kjæledyr. Å eie et kjæledyr kan være givende. Dyr kan hjelpe deg til å føle psykologisk og selv fysisk bedre. For mange mennesker, kjæledyr er mer enn bare dyr – de er som medlemmer av familien. Men du bør vite helserisikoen ved å eie et kjæledyr eller omsorg for dyr. Dyr kan bære infeksjoner som kan være skadelig for deg. Din beslutning å eie eller omsorg for kjæledyr bør være basert på å vite hva du trenger å gjøre for å beskytte deg mot disse infeksjonene.

Dyr kan ha cryptosporidiosis ( «krypto”), toksoplasmose ( «Toxo»), Mycobacterium avium kompleks ( “MAC”), og andre sykdommer. Disse sykdommene kan gi deg problemer som alvorlig diaré, hjerneinfeksjoner, og hudlesjoner. Du kan lære mer om mange av disse sykdommene og hvordan du kan hindre dem fra andre brosjyrer i denne serien. Disse er listet på slutten av denne artikkelen.

* Hvis du er bitt, må du kanskje oppsøke lege.